Coaching

Onze coachingtrajecten zijn gericht op individuen en groepen die hun levensstijl gezonder willen maken om zo hun levenskwaliteit te verhogen.

Individuele coaching

Wat?
De individuele coaching is gericht op het individu dat meer wil bewegen en hierbij bijpassende voeding wil eten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op efficiënt time management en houden we rekening met zowel de fysieke als de psychologische aspecten van onze trajecten. Hiermee garanderen we onze sporters dat ze zich niet in bochten moeten wringen om toch te kunnen sporten en zorgen we er tegelijkertijd voor dat ze hun traject volhouden tot de gestelde doelen behaald zijn.

Door gebruik te maken van de SMART methode, houden we een duidelijk doel voor ogen dat we samen zullen behalen.

Inhoud traject

1. Intakegesprek. Hierbij leren we elkaar kennen en bepalen we uw noden. we vergaren inzicht in uw levensstijl en wat zou moeten veranderen.

2. De conclusies van dit gesprek worden met u besproken en op basis van dit gesprek zullen wij een trainingsschema én een voedingsschema opstellen.

3. Na enkele weken wordt het behaalde resultaat bekeken en wordt bijgestuurd waar nodig.

Voor wie is dit?

Iedereen van 18 jaar en ouder. Dit type van coaching is ideaal voor kaderpersoneel, maar kan ook zeker gebruikt worden voor operationeel personeel.

Groepscoaching

Wat?
De groepscoaching is gericht op groepen die een gezamenlijk doel willen bereiken. Dit kan heel uiteenlopend zijn. Zo kan een organisatie waarin te weinig wordt bewogen investeren in een traject waarbij we alle leden opvolgen en begeleiden om zo een vooropgesteld doel te bereiken.

Inhoud traject

1. Tijdens dit traject wordt allereerst een intakegesprek gehouden met de belanghebbenden. Hierbij leren we de noden van de groep kennen en proberen we een sport te kiezen waar iedereen zich in kan vinden.

Hierbij stellen wij een trainingsschema én een voedingsschema op voor elk individu van de groep. Er wordt rekening gehouden met aspecten zoals tijd, allergieën, etc.

Dit wordt vaak voorafgegaan door fitheidsmetingen maar dat is geen vereiste.

Doelgroep

Iedereen van 18 jaar en ouder. Dit type van coaching is ideaal voor zowel kader- als operationeel personeel. Hierbij maakt het niet uit in welke sector of welk type job er wordt uitgevoerd.

Hebt u nog vragen over wat we specifiek kunnen betekenen voor uw organisatie? Neem dan gerust contact op met een van onze experts!

Contacteer ons!