Bewegingsbeleid

Een bewegingsbeleid is een alomvattend plan waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe de onderneming – de werknemers en werkgever – gemotiveerd zal worden om meer te bewegen.

Hoe wordt dit plan opgesteld?

Na een eerste intakegesprek, waarin de noden van uw organisatie besproken worden, gaan we concreet bepalen hoe de organisatie fitproof wordt. Het uiteindelijke doel is om werknemers meer laten bewegen om de productiviteitscijfers te verhogen en de ziektekosten te verlagen.

Wat staat er allemaal in een beweginsplan?
  1. Situatieschets van de huidige situatie
    Op deze manier krijgt de organisatie een externe analyse van de situatie.  Hierdoor wordt de neutraliteit gegarandeerd en wordt het vervolg van het bewegingsbeleid op een goede fundering geplaatst.

  2. Verbeteringen op 3 vlakken

2.1. Ergonomie
Hierbij sommen we werkpunten op over houdingstechnieken en geven we concrete oplossingen over hoe de werkplek ergonomie friendly gemaakt kan worden.

2.2. Beweging
De uitgevoerde bewegingsanalyse zal werkpunten aan het licht brengen waar wij concrete oplossingen voor zullen formuleren. Hierbij zal rekening worden gehouden met overbelasting en beschikbare tijd.

2.3. Voeding
Hierbij gaan we kijken naar voedingspatronen in de onderneming.  Dit kan gaan van “Hoe laat ik mijn werknemers gezondere keuzes maken?” tot “Hoe kan ik het aanbod van het bedrijfsrestaurant gezonder én lekkerder maken?”. Ook hier worden concrete oplossingen voor geformuleerd.

2.4. Communicatie
Omdat dit toch belangrijke veranderingen zijn, zullen wij ook bij elke case voor een communicatieplan zorgen. Hiermee bieden wij een oplossing voor de vraag “Hoe breng ik dit over naar mijn werknemers zonder het als een verplichting te doen voelen?”. Hierbij dragen we de principes van transparantie en correctheid zeer hoog in het vaandel.

     3. Plan van aanpak

Hierin wordt gedetailleerd uitgelegd hoe de organisatie van de huidige situatie naar een gezonde organisatie zal evoluëren. Naast concrete acties en de tijdsgebonden doelstellingen, worden hier ook aanbevelingen in aangegeven.

Uw voordeel

1. Besparen op ziektekosten
2. Verhoging productiviteit
3. Wetenschappelijke aanpak van problemen
4. Advies op maat
5. Gemeenschappelijk doel werknemers

Hebt u nog vragen over wat we specifiek kunnen betekenen voor uw organisatie? Neem dan gerust contact op met een van onze experts!

Contacteer ons!